Milli Piyango Sonu癟lar覺
Bilet Numaras覺
ekili Tarihi
Tarih Se癟iniz
  31.12.2020 Tarihli Milli Piyango ekili Sonu癟lar覺 Tam Liste

  Son 7 rakam覺na g繹re 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 9884757

  Son 7 rakam覺na g繹re 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 3813252
  • 8216776

  Son 7 rakam覺na g繹re 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 5529827
  • 3011373
  • 6215270
  • 8491366
  • 9927578
  • 6015846
  • 8209463
  • 7975438
  • 0878248
  • 1091609

  Son 7 rakam覺na g繹re 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 9989608
  • 9226048
  • 9751643
  • 9986763
  • 7686590
  • 4482473
  • 6338587
  • 5787953
  • 4714334
  • 2309341
  • 3312378
  • 9499197
  • 5367672
  • 3612599
  • 8628569
  • 1149804
  • 4308593
  • 1259479
  • 6354870
  • 5308813
  • 3447800
  • 4860396
  • 8248960
  • 6352764
  • 6505152
  • 0786427
  • 9074687
  • 4031812
  • 3043636
  • 9186926

  Son 7 rakam覺na g繹re 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 0691011
  • 4001754
  • 5979616
  • 0512389
  • 1981937
  • 6087564
  • 5164794
  • 3014604
  • 8215939
  • 4743712
  • 9242476
  • 6460939
  • 0894591
  • 9973378
  • 9289810
  • 9899874
  • 0880807
  • 6441284
  • 5228109
  • 2915185
  • 6692569
  • 4399558
  • 5851982
  • 9861669
  • 9267039
  • 0928162
  • 0106598
  • 3402648
  • 8686639
  • 7722537
  • 6343481
  • 0982520
  • 5142621
  • 8824549
  • 1817607
  • 5885277
  • 8856005
  • 4938985
  • 9135344
  • 6552587
  • 1376436
  • 0337447
  • 9333522
  • 3718191
  • 7481420
  • 8853344
  • 1493282
  • 4342372
  • 2756377
  • 7861988
  • 1860949
  • 4701534
  • 5610241
  • 1003303
  • 4217450
  • 2692740
  • 1750484
  • 0869903
  • 2729157
  • 2638064
  • 5340214
  • 8749220
  • 8806311
  • 2275828
  • 2325717
  • 1460987
  • 3630314
  • 6202321
  • 8750392
  • 2955066
  • 6969682
  • 0206075
  • 5599555
  • 0553050
  • 1158652
  • 8211932
  • 7393495
  • 1065184
  • 9308903
  • 5393884
  • 0979843
  • 3930517
  • 0929389
  • 0290712
  • 5085054
  • 7092858
  • 0929604
  • 7137156
  • 5323128
  • 8970760
  • 6064002
  • 1146786
  • 6556644
  • 7028178
  • 4326654
  • 6024890
  • 8777482
  • 7758994
  • 2238384
  • 9405513

  Son 7 rakam覺na g繹re 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 4814109
  • 5014089
  • 5024733
  • 5033310
  • 5036755
  • 5039054
  • 5134027
  • 5142877
  • 5269349
  • 5273667
  • 5343144
  • 5353755
  • 5366274
  • 5547646
  • 5573827
  • 5578986
  • 5588952
  • 5608858
  • 5637318
  • 5676786
  • 5736042
  • 5886160
  • 6043516
  • 6062663
  • 6113186
  • 6134714
  • 6141864
  • 6163466
  • 6192272
  • 6270583
  • 6294100
  • 6307073
  • 6441164
  • 6473045
  • 6598220
  • 6604382
  • 6614112
  • 6712418
  • 6715992
  • 6721769
  • 6773340
  • 6784022
  • 6862196
  • 6868570
  • 6875330
  • 6983267
  • 7021036
  • 7228475
  • 7250758
  • 7278627
  • 7317131
  • 7323640
  • 7365671
  • 7513568
  • 7552536
  • 7590540
  • 7598453
  • 7668484
  • 7689234
  • 7734711
  • 7778084
  • 7840515
  • 7941287
  • 8029979
  • 8030054
  • 8071834
  • 8136777
  • 8143449
  • 8185373
  • 8208946
  • 8225238
  • 8262645
  • 8300282
  • 8320190
  • 8403758
  • 8410699
  • 8420720
  • 8435398
  • 8470330
  • 8496208
  • 8600455
  • 8662322
  • 8762695
  • 8771885
  • 8847732
  • 8869260
  • 8883834
  • 8918929
  • 8933727
  • 8951308
  • 8992925
  • 9008270
  • 9032377
  • 9038629
  • 9114544
  • 9263321
  • 9311213
  • 9451737
  • 9464593
  • 9466949
  • 9502125
  • 9515979
  • 9547332
  • 9709801
  • 9779237
  • 9827433
  • 9880133
  • 9923625
  • 9943868
  • 9974242
  • 0054528
  • 0088099
  • 0114162
  • 0120602
  • 0147175
  • 0284497
  • 0354575
  • 0446093
  • 0450018
  • 0496527
  • 0520879
  • 0543397
  • 0576041
  • 0578848
  • 0590937
  • 0713871
  • 0714901
  • 0784503
  • 0786936
  • 1014552
  • 1026503
  • 1043593
  • 1063841
  • 1157117
  • 1345919
  • 1359249
  • 1459687
  • 1547575
  • 1584130
  • 1598362
  • 1677398
  • 1729822
  • 1775967
  • 1807011
  • 1824840
  • 1833479
  • 1873881
  • 1874973
  • 1880874
  • 1965783
  • 2007565
  • 2065509
  • 2113463
  • 2148445
  • 2173621
  • 2188790
  • 2240019
  • 2241904
  • 2306574
  • 2416124
  • 2430848
  • 2435156
  • 2469477
  • 2533602
  • 2564400
  • 2655324
  • 2672133
  • 2673558
  • 2904023
  • 2905146
  • 3044607
  • 3141336
  • 3147669
  • 3210518
  • 3287408
  • 3293200
  • 3486359
  • 3525852
  • 3526591
  • 3591595
  • 3599221
  • 3607765
  • 3682048
  • 3765126
  • 3771577
  • 3774787
  • 3935614
  • 4000983
  • 4205629
  • 4360705
  • 4402282
  • 4403852
  • 4486106
  • 4486419
  • 4500020
  • 4514241
  • 4522393
  • 4574408
  • 4612249
  • 4680712

  Son 6 rakam覺na g繹re 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 600441
  • 736045
  • 508165
  • 429243
  • 281423
  • 933292
  • 755108
  • 626697
  • 360342
  • 732905
  • 669806
  • 319089
  • 229224
  • 040894
  • 525564
  • 652650
  • 929892
  • 895819
  • 576722
  • 664926
  • 847644
  • 388132
  • 887131
  • 108025
  • 746568
  • 228809
  • 965544
  • 890931
  • 589317
  • 731237
  • 045896
  • 688303
  • 347566
  • 202393
  • 539527
  • 359666
  • 714713
  • 160028
  • 465230
  • 818987
  • 898782
  • 893149
  • 582793
  • 482870
  • 914575
  • 603374
  • 347303
  • 167077
  • 292871
  • 242464

  Son 5 rakam覺na g繹re 500 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 69309
  • 65502
  • 27311
  • 47958
  • 16503
  • 75337
  • 09465
  • 06929
  • 26949
  • 96919
  • 10918
  • 97712
  • 44625
  • 51582
  • 37080
  • 60027
  • 09242
  • 15723
  • 68444
  • 50586
  • 77732
  • 53677
  • 82704
  • 17588
  • 90288
  • 20711
  • 46431
  • 17418
  • 97403
  • 88532
  • 13377
  • 11454
  • 98213
  • 87178
  • 47756
  • 60590
  • 54861
  • 01797
  • 37385
  • 26970
  • 06459
  • 77548
  • 33017
  • 19396
  • 24786
  • 22053
  • 66704
  • 14037
  • 33054
  • 32251
  • 23872
  • 46782
  • 56628
  • 05402
  • 30258
  • 90869
  • 68122
  • 90007
  • 58050
  • 81422
  • 88436
  • 53507
  • 80273
  • 89558
  • 19183
  • 37636
  • 44294
  • 35096
  • 18520
  • 64549
  • 08730
  • 96552
  • 10439
  • 22279
  • 51192
  • 67035
  • 12050
  • 43409
  • 31427
  • 40151
  • 82740
  • 03790
  • 57820
  • 60112
  • 31374
  • 56087
  • 56219
  • 74490
  • 10344
  • 37583
  • 08443
  • 48823
  • 10051
  • 50957
  • 92529
  • 68666
  • 72853
  • 02249
  • 62290
  • 51607

  Son 4 rakam覺na g繹re 400 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 7691
  • 6411
  • 7280
  • 7112
  • 6634
  • 4187
  • 4334
  • 6264
  • 0885
  • 4486
  • 3561
  • 5978
  • 5906
  • 0345
  • 0988
  • 9324
  • 5445
  • 7743
  • 7305
  • 8108
  • 3468
  • 1437
  • 2111
  • 2295
  • 0154
  • 3902
  • 1825
  • 6674
  • 9751
  • 0867
  • 1340
  • 4082
  • 7201
  • 8994
  • 4175
  • 8929
  • 3417
  • 6820
  • 2786
  • 8253

  Son 3 rakam覺na g繹re 300 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 551
  • 722
  • 530
  • 081
  • 171
  • 018
  • 193
  • 371
  • 544
  • 515
  • 512
  • 274
  • 348
  • 719
  • 505
  • 526
  • 021
  • 231
  • 701
  • 941

  Son 2 rakam覺na g繹re 200 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 87
  • 24
  • 21
  • 79
  • 05
  • 10
  • 31

  Son 1 rakam覺na g繹re 100 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 0
  • 5

  100.000 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar

  • 0884757
  • 1884757
  • 2884757
  • 3884757
  • 4884757
  • 5884757
  • 6884757
  • 7884757
  • 8884757
  • 9084757
  • 9184757
  • 9284757
  • 9384757
  • 9484757
  • 9584757
  • 9684757
  • 9784757
  • 9804757
  • 9814757
  • 9824757
  • 9834757
  • 9844757
  • 9854757
  • 9864757
  • 9874757
  • 9880757
  • 9881757
  • 9882757
  • 9883757
  • 9884057
  • 9884157
  • 9884257
  • 9884357
  • 9884457
  • 9884557
  • 9884657
  • 9884707
  • 9884717
  • 9884727
  • 9884737
  • 9884747
  • 9884750
  • 9884751
  • 9884752
  • 9884753
  • 9884754
  • 9884755
  • 9884756
  • 9884758
  • 9884759
  • 9884767
  • 9884777
  • 9884787
  • 9884797
  • 9884857
  • 9884957
  • 9885757
  • 9886757
  • 9887757
  • 9888757
  • 9889757
  • 9894757
  • 9984757

  2021 Milli Piyango Y覺lba覺 zel ekilii (31 Aral覺k 2020)

  • Milli Piyango 2021 Y覺lba覺 zel ekilii Ne Zaman Ger癟ekleiyor?

   31 Aral覺k 2020 tarihinde g羹n i癟erisinde Milli Piyango 2021 Y覺lba覺 zel ekilii bal覺yor. 襤lk olarak amorti rakamlar覺 ve daha k羹癟羹k tutarlar i癟in ansl覺 numaralar belli oluyor. G羹n羹n ilerleyen saatlerinde ise b羹y羹k ikramiyei癟in 癟ekili ger癟ekletiriliyor ve dev ikramiyenin hangi bilet numaralar覺na isabet ettii canl覺 olarak yay覺nlan覺yor. Sonu癟lar belli olduktan sonra Milliyet.com.tr'nin Milli Piyango Sorgulama sayfas覺ndan yay覺nlan覺yor.
  • 2021 Milli Piyango Y覺lba覺 ekilii Sonu癟lar覺 Nas覺l renilir?

   Milli Piyango bileti ald覺覺n覺zda 羹zerinde seri numaras覺 olduunu g繹receksiniz. Bu say覺lar bilete 繹zeldir ve 癟ekililer ger癟ekletirildiinde bu rakamlar 羹zerinden kazanan ansl覺 numaralar belli olmaktad覺r.

   Biletlerin 羹zerinde yer alan seri numaras覺n覺n son rakam覺na g繹re ve 2, 3, 4, 5 ile 6 bilen rakamlar覺na g繹re ikramiye tutarlar覺 deimektedir. B羹y羹k ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi bunlar 羹zerinden belirlenmektedir.

   Milli Piyango 2021 Y覺lba覺 zel ekilii ger癟ekletikten sonra bilet sorgulama ilemleri i癟in iki farkl覺 y繹ntem mevcuttur. Bunlardan bir tanesi bilet numaras覺 girerek, sorgulama motoru (program覺) ekran覺 羹zerinden biletsorgulama y繹ntemidir. Bir dier y繹ntem ise s覺ral覺 tam liste 羹zerinden bilet numaran覺z覺 arayarak bulma y繹ntemidir.

   MilliPiyango y覺lba覺 繹zel 癟ekilii ger癟ekletikten sonra Milliyet.com.trnin Milli Piyango Sonu癟lar覺 sayfas覺ndan s覺ral覺 tam liste ekran覺na ulaabileceiniz gibi, bilet numaras覺 ile online sorgulama ekran覺na daulaabilirsiniz. Biletinizi sorgulamak ve sonu癟lar覺 繹renmek i癟in tek yapman覺z gereken ey bilet numaran覺z覺 arama kutucuuna yazmak ve Bileti Sorgula butonuna t覺klamakt覺r.
  • Y覺lba覺 ekilii 襤kramiyeleri Ne Kadar? (2021)

   2021 Y覺lba覺 癟ekilii i癟in toplam ikramiye tutar覺 563 Milyon 400 Bin TL, b羹y羹k ikramiye tutar覺 ise 100 Milyon TL olarak belirlenmitir.

   Toplamda da覺t覺lacak ikramiye adedi ise 2.950.906 olarak belirtilmitir. 襤kramiye adetleri, miktarlar ve tutarlar alttaki gibidir.

   襤kramiye Tutar覺: 100.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 100.000.000 TL, 襤kramiye Adedi = 1 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 20.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 10.000.000 TL, 襤kramiye Adedi = 2 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 10.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 1.000.000 TL, 襤kramiye Adedi = 10 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 3.600.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 120.000 TL, 襤kramiye Adedi = 30 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 1.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 10.000 TL, 襤kramiye Adedi = 100 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 1.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 5.000 TL, 襤kramiye Adedi = 200 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 500.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 1.000 TL, 襤kramiye Adedi = 500 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 5.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 500 TL, 襤kramiye Adedi = 10.000 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 16.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 400 TL, 襤kramiye Adedi = 40.000 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 60.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 300 TL, 襤kramiye Adedi = 200.000 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 140.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 200 TL, 襤kramiye Adedi = 700.000 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 200.000.000 TL, 襤kramiye Miktar覺: 2.000.000 TL, 襤kramiye Adedi = 2.000.000 Adet
   襤kramiye Tutar覺: 6.300.000, 襤kramiye Miktar覺: 100.000, 襤kramiye Adedi = 63 Adet Teselli 襤kramiyesi
  • Milli Piyango Y覺lba覺 Bileti Fiyatlar覺 Ne Kadar?

   2021 Y覺lba覺 zel ekilii i癟in 癟eyrek bilet 25 TL, yar覺m bilet 50 TL ve tam bilet fiyat覺 ise 100 TL olarak belirlenmitir.
  • Milli Piyango Amorti Bileti Nedir?

   Milli Piyango biletlerinin son rakam覺na g繹re verilen ikramiye t羹r羹 Amorti olarak bilinmektedir. Y覺lba覺 癟ekilii ger癟ekletirilirken amorti i癟in 2 farkl覺 rakam 癟ekilmektedir. Bu 2 rakamdan bir tanesi biletinizin sonrakam覺ndaki say覺 ile uyuuyorsa amorti bilet kategorisine girmektedir. Milli Piyango biletinizi fiziki olarak sat覺n ald覺ysan覺z, 繹deme alaca覺n覺z Milli Piyango 襤daresi (millipiyango.gov.tr) ve Milli Piyango Online(millipiyangoonline.com) sitesinde yer alan bayilere g繹t羹rd羹羹n羹zde bileti sat覺n al覺rken 繹dediiniz tutar ne ise ayn覺 tutar覺 iade alabilirsiniz.

   2021 Y覺lba覺 zel ekilii i癟in 癟eyrek bilet ald覺ysan覺z ve amorti tutturduysan覺z 25 TL, yar覺m bilet i癟in amorti tutturduysan覺z 50 TL ve tam bilet al覺p amorti kazand覺ysan覺z 100 TL 繹deme alabilirsiniz.

  M襤LL襤 P襤YANGO HABERLER襤


  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  sakarya escort
  nevehir escort
  kayseri escort
  sakarya avukat
  webmaster forum
  buca escort bayan